Proiectul de dezvoltare a abilităților cognitive prin utilizarea calculatorului a fost inițiat în februarie 2014 și are ca obiective:

  • învățarea calculelor matematice simple cu ajutorul calculatorului de către beneficiarii implicați;
  • creșterea atractivității și diversificarea activităților educaționale;
  • asimilarea de noi cunoștințe de către persoanele cu dizabilități implicate în proiect;
  • utilizarea spiritului ludic în educație.

În cadrul proiectului au fost primite 8 calculatoare care sunt folosite în activități din ce în ce mai diverse, contribuind la creșterea interesului beneficiarilor noștri față de educație și la o mai mare autonomie personală a lor.